Logo webshop natuurschatten.shop

Privacy Verklaring

Privacy verklaring Natuurschatten.shop

 

Inleiding

Natuurschatten.shop hecht veel waarde aan jouw privacy. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en met wie we ze delen. We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en nemen passende maatregelen om ze te beschermen. Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe we jouw privacy waarborgen.

Verzamelde gegevens

We verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening. Dit omvat informatie over jou en jouw gebruik van onze diensten. We delen jouw gegevens nooit met derden voor commerciële doeleinden.

Doeleinden van gegevensverwerking

We verwerken jouw gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  1. Het verbeteren van onze dienstverlening.
  2. Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
  3. Het bieden van technische ondersteuning.

Bewaartermijn

We bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden. Zodra de bewaartermijn verstreken is, verwijderen we jouw gegevens

Afbeelding met doelgroep badsponsen van natuurschattenshop Webmere zijn Vrouw, kind en baby

Aanbieding

10% korting op de Wellness natuurbox

Korting geldt tot 6 mei 2024